Lüganuse kirik

Kirikukihelkonnana moodustati LüganusLyganusekirike kihelkond (Lyggenus Kirspel) 13. sajandil. Lüganuse kirikut (saksa keeles Luggenhusen), mille kaitsepühak on Ristija Johannes, ehk rahva keeles Lüganuse Jaani kirikut, on esmakordselt mainitud 1373. Pärimuse järgi arvatakse kiriku ehitamise ajaks 1240–1260. Juba Taani hindamisraamatus, mis on koostatud 1219–1230, leidub märge, et Lüganuse taludel on oma pastor.

15. sajandil rajati sinna Eestis ainulaadne ümartorn, mis muutis kiriku suhteliselt kindluse sarnaseks. Sellest algkirikust on praeguseni säilinud pikihoone.  Altariruum ja torn ehitati hiljem. Kiriku asutajaks oli Taubede suguvõsa esindaja, algselt oli kiriku uksel ka Taubede suguvõsavapp. Kirik kannatas Vene-Rootsi sõja ajal 1656. aastal, kuid jäi puutumata Põhjasõja ajal. viimasel korral olevat selle päästnud venekeelne kiri kiriku uksel: “Selle maja, mis pühendatud Kristusele, jätab iga kristlane õiglaselt terveks”.

1788–1795 oli Lüganuse pastlüganuse uusoriks Otto Wilhelm Masing, kes oli eesti pastor ja keelemees, õ-tähe tooja eesti kirjakeelde. Selles, et Otto Wilhelm Masing sai niivõrd noorelt Lüganuse pastoriks, oli suur roll ilmaselt ka kohalikul parun von Tollil, kelle juures ta varem koduõpetajaks oli olnud. Pastori amet võimaldas Masingul pidada rahvast valgustavaid jutlusi, tegeleda kohaliku kooliõpetuse arendamisega ning avas laiemad võimalused ka kirjatöö tegemiseks. Legend räägib, et just Lüganusel teenides oli ta kirikuraamatusse kirjutanud esimest korda õ- tähe.

1901. aastal parandati ja uuendati kirik põhjalikult. Kirik sai rängalt kannatada ka 1941. aastal, kuid taastati 1951. aastaks.

Tänasel päeval kasutab kirikut EELK Lüganuse Ristija Johannese kogudus, mis on luterlik kogudus Lüganusel. Kogudus kuulub Viru praostkonda. Koguduse diakon on Tõnis Tamm.

Jumalateenistused on igal pühapäeval algusega kell 11.00 Lüganuse kirikus, lisaks on kuu 1. ja 3. pühapäeval algusega kell 09.30 teenistus Kiviõlis.

Allikad: Wikipedia, Eesti mõisate portaal ja Histrodamus.

Postituste arhiiv